MAKRO SENTETİK FİBER DONATILAR

Kopolimer teknolojisindeki en son gelişmeler ile tasarım mühendisliği ve üretim teknikleri birleştirilerek Japonya'da geliştirilen BarChip 54, fiber donatılar içerisinde eşsiz bir kullanım, durabilite ve kullanım performansı sunmaktadır. 30MPa ve üstü dayanıma sahip betonarme uygulamalarında kullanılabilmektedir.

 

BarChip Makro Sentetik Fiber Donatilari CE belgeli, Avrupa Standardi – EN- 14889-2 ve ASTM-C1116 standartlarına uygundur.

EPC Türkiye web sitesine gitmek için tıklayın

EPC Global web sitesine girmek için tıklayın

Avantajları

 • Yüksek eğilme tokluğu(580-640 MPa) ve elastisite modülü(10 GPa) ile fiber donatılar arasında en yüksek performansı sağlar (BS EN 14889-2 standardına göre eğilme tokluğu >500 MPa olması önerilmektedir
 • BarChip Makro Sentetik Fiber Donatıları betona karıştırılarak uygulandığı için işçilik maliyeti yoktur
 • Düşük dozajda yüksek enerji yutma performansına(joule) sahiptir rakiplerine göre düşük maliyet avantajı sağlar
 • Çelik ile eşdeğer eğilme tokluğuna sahiptir
 • Sentetik yapıda olmasından dolayı korozyona uğramaz
 • Alkali ortamlarda BarChip fiberlerinin 10 yıl dayanımını kaybetmediği testlerle kanıtlanmıştır
 • Pompa ve hortumlarındaki aşınmayı azaltır
 • Püskürtme betonu imalatlarında %20- %25 oranında hız kazandırır,
 • BarChip fiberleriyle püskürtülen betonlarda rebound oranı %5’e düşmektedir
 • Çelik donatı ve çelik fiberlere göre uzun süreli durabiliteye sahiptir,(Barchip Sentetik fiber 1 yılın sonunda %0,2 enerji absorbsiyonu kaybına uğrarken, bu oran çelik fiberlerde ortalama %45 olarak tespit edilmektedir) (Bkz: Uzun Süreli Durabilite Testi)
 • Ürünümüzün erime noktası  165 °C derece olup, herhangi bir yangın anında fiberlerin eriyerek betonda delikli bir yapı oluşturarak beton patlamalarının engellenmesini sağlamaktadır, (Bkz: Yangın Dayanım Testi)
 • Yalıtımlı palet paketleme ve 3-5 kg’lık paketlerle lojistik ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

Uygulama Alanları

 • Tünel projelerinde birincil kaplama (püskürtme beton) ve ikincil (nihai) kaplamalar, 
 • Maden galeri ve tahkimatları, ayna-geçiş ve desandri betonları
 • Hidroelektrik santralleri (HES) ve baraj projeleri
 • Şev ve portal stabilizasyonu betonları

Teknik Özellikleri

BarChip54

Test Raporları

Eğilmede Enerji Absorpsiyonu Testi

BarChip -ITU- Efnarc Plaka Test Raporu

Eğilme Enerjisi Absorbsiyonu

Uzun Süreli Dayanım Testi

Geliştirilmiş Alkalinite Testi

Yangın Dayanımı Testi

Sertifika ve Belgeler

BarChip 54 CE Sertifikası

BarChip 54 MSDS Raporu

BarChip 54 - 3.5 kg Enerji Absorpsiyon Sertifikası

MAKRO SENTETİK FİBER DONATILAR

Kopolimer teknolojisindeki en son gelişmeler ile tasarım mühendisliği ve üretim teknikleri birleştirilerek Japonya'da geliştirilen BarChip 54, fiber donatılar içerisinde eşsiz bir kullanım, durabilite ve kullanım performansı sunmaktadır. 30MPa ve üstü dayanıma sahip betonarme uygulamalarında kullanılabilmektedir.

 

BarChip Makro Sentetik Fiber Donatilari CE belgeli, Avrupa Standardi – EN- 14889-2 ve ASTM-C1116 standartlarına uygundur.

EPC Türkiye web sitesine gitmek için tıklayın

EPC Global web sitesine girmek için tıklayın

Avantajları

 • Yüksek eğilme tokluğu(580-640 MPa) ve elastisite modülü(10 GPa) ile fiber donatılar arasında en yüksek performansı sağlar (BS EN 14889-2 standardına göre eğilme tokluğu >500 MPa olması önerilmektedir
 • BarChip Makro Sentetik Fiber Donatıları betona karıştırılarak uygulandığı için işçilik maliyeti yoktur
 • Düşük dozajda yüksek enerji yutma performansına(joule) sahiptir rakiplerine göre düşük maliyet avantajı sağlar
 • Çelik ile eşdeğer eğilme tokluğuna sahiptir
 • Sentetik yapıda olmasından dolayı korozyona uğramaz
 • Alkali ortamlarda BarChip fiberlerinin 10 yıl dayanımını kaybetmediği testlerle kanıtlanmıştır
 • Pompa ve hortumlarındaki aşınmayı azaltır
 • Püskürtme betonu imalatlarında %20- %25 oranında hız kazandırır,
 • BarChip fiberleriyle püskürtülen betonlarda rebound oranı %5’e düşmektedir
 • Çelik donatı ve çelik fiberlere göre uzun süreli durabiliteye sahiptir,(Barchip Sentetik fiber 1 yılın sonunda %0,2 enerji absorbsiyonu kaybına uğrarken, bu oran çelik fiberlerde ortalama %45 olarak tespit edilmektedir) (Bkz: Uzun Süreli Durabilite Testi)
 • Ürünümüzün erime noktası  165 °C derece olup, herhangi bir yangın anında fiberlerin eriyerek betonda delikli bir yapı oluşturarak beton patlamalarının engellenmesini sağlamaktadır, (Bkz: Yangın Dayanım Testi)
 • Yalıtımlı palet paketleme ve 3-5 kg’lık paketlerle lojistik ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

Uygulama Alanları

 • Tünel projelerinde birincil kaplama (püskürtme beton) ve ikincil (nihai) kaplamalar, 
 • Maden galeri ve tahkimatları, ayna-geçiş ve desandri betonları
 • Hidroelektrik santralleri (HES) ve baraj projeleri
 • Şev ve portal stabilizasyonu betonları

Teknik Özellikleri

BarChip54

Test Raporları

Eğilmede Enerji Absorpsiyonu Testi

BarChip -ITU- Efnarc Plaka Test Raporu

Eğilme Enerjisi Absorbsiyonu

Uzun Süreli Dayanım Testi

Geliştirilmiş Alkalinite Testi

Yangın Dayanımı Testi

Sertifika ve Belgeler

BarChip 54 CE Sertifikası

BarChip 54 MSDS Raporu

BarChip 54 - 3.5 kg Enerji Absorpsiyon Sertifikası